noi nay co anh 가사 한글 발음

noi nay co anh

noi nay co anh

베트남 GD라고 불리는 Son Tung의 noi nay co anh 가사 한글 발음 번역입니다.

너는 누구냐 어디서 왔느냐 온화하고 솔직하게
Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương
엠 라 아이 뜨 더우 브억 덴 너이 더이 이우 양 쩐 프엉

이슬 속의 달콤한 아침 햇살처럼 당신은 누구입니까?
Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương
엠 라 아이 뜨어 니으 안 낭 반 마이 응옷 응아오 쫌 스엉

오랫동안 당신을 봐
Ngắm em thật lâu
응암 엠 텃 러우

그 사람 마음이 약해서
Con tim anh yếu mềm
꼰 띰 안 예우 멤

그 순간부터 취해
Đắm say từ phút đó
담 사이 뜨 풉 도

매 순간이 사랑으로 더 많이
Từng giây trôi yêu thêm
뜸 여이 쪼이 예우 템

며칠이 지나서 내 안의 혼돈을 없애기 위해 깨어난 새벽
Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh
바오 응아이 꾸아 븐 믄 단 특 쑤어 딴 본 베 너이 안

며칠이 지났는지 맑고 푸른 하늘에 그리움이 날아다닌다
Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh
바오 응아이 꾸아 니엠 트엉 노이 녀 바이 테오 버우 쩌이 쫌 싼

속눈썹 좀 보세요
Liếc đôi hàng mi
리엑 도이 항 미

깨지기 쉬웠고, 그는 멍해졌습니다
Mong manh anh thẫn thờ
몽 만 안 턴 터

당신의 머리에 부드럽게 키스하고 싶어요
Muốn hôn nhẹ mái tóc
무온 혼 녜 마이 똡

내가 꿈꾸는 너의 입술
Bờ môi em anh mơ
버 모이 엠, 안 머

내 손을 잡고 내 어깨에 기대어
Cầm tay anh dựa vai anh
껌 따이 안, 이으어 바이 안

네 옆엔 이 곳이 네가 있어
Kề bên anh nơi này có anh
께 벤 안 너이 나이 꼬 안

바람이 사랑 노래를 실어 가네요
Gió mang câu tình ca
요 망 꺼우 띤 까

천 개의 별빛이 스쳐가며 부드럽게 너를 감싸 안아
Ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em
응안 안 사오 붓 꾸아 녜 옴 러이 엠

(사랑해 사랑해 내 마음은 진심이야)
(Yêu em thương em con tim anh chân thành)

내 손을 잡고 내 어깨에 기대어
Cầm tay anh dựa vai anh
껌 따이 안, 드아 바이 안

네 옆엔 이 곳이 네가 있어
Kề bên anh nơi này có anh
께 벤 안 너이 나이 꼬 안

오랫동안 눈꺼풀을 감아보세요
Khép đôi mi thật lâu
켑 도이 미 텃 러우

영원히 함께하길 기도해
Nguyện mãi bên cạnh nhau
응우옌 마이 벤 깐 냐우

첫날처럼 뜨겁게 사랑하세요
Yêu say đắm như ngày đầu
예우 사이 담 니으 응아이 더우

봄은 평화롭게 온다
Mùa xuân đến bình yên
무어 쑤언 덴 븐 옌

나에게 꿈을 줘
Cho anh những giấc mơ
쪼 안 니응 역 머

여름은 비오는 날을 저장합니다
Hạ lưu giữ ngày mưa
하 르우 이으 응아이 므어

달콤하고 시적인
Ngọt ngào nên thơ
응옷 응아오 넨 터

가을 노란 잎이 떨어지다
Mùa thu lá vàng rơi
무어 투 라 방 러이

겨울이 오면 그리워요
Đông sang anh nhớ em
돔 상 안 녀 엠

작은 사랑 부탁해요
Tình yêu bé nhỏ xin
띤 예우 베 뇨 씬

너만을 위해서
Dành tặng riêng em
댱 땅 리엥 엠.

그리고 그 목소리는 아직도 내 귓가에 맴돌고 있어
Còn đó tiếng nói ấy bên tai
꼰 도 띠엥 노이 어이 벤 따이

며칠이 지났는지 궁금해
Vấn vương bao ngày qua
번 브엉 바오 응아이 꾸아

혼란스러운 눈
Ánh mắt bối rối
안 맛 보이 로이

지난날이 그리워
Nhớ thương bao ngày qua
녀 트엉 바오 응아이 꾸아

사랑해요 멍해요
Yêu em anh thẫn thờ
예우 엠 안 턴 터

믿을 수 없을 정도로 슬픈 마음
Con tim bâng khuâng đâu có ngờ
꼰 띰 방 쿠엉 더우 꼬 응어

절대 기다릴 필요가 없습니다
Chẳng bao giờ phải mong chờ
짱 바오 여 파이 몽 쩌

희미한 노을 속에서 누군가를 기다리며
Đợi ai trong chiều hoàng hôn mờ
더이 아이 쫌 찌우 황 혼 머

시에 푹 빠져보세요
Đắm chìm hòa vào vần thơ
담 찜 화 바오 번 터

어리석게도 몽환적인 모습
Ngắm nhìn khờ dại mộng mơ
응암 닌 커 야이 몽 머

성급하게 개입하고 무시하지 마세요.
Đừng bước vội vàng rồi làm ngơ
듬 브억 보이 방 로이 람 응어

그 차가움이 무심한 척
Lạnh lùng đó làm bộ dạng thờ ơ
란 룽 도 람 보 양 터 어

나를 봐, 자기야
Nhìn anh đi em nha
닌 안 디 엠 냐

당신만을 위한 미소를 주세요
Hướng nụ cười cho riêng anh nha
흐엉 누 끄어이 쩌 리엥 안 냐

단순히 사랑
Đơn giản là yêu
던 얀 라 예우

너의 마음은 오직 말만 한다
Con tim anh lên tiếng thôi
꼰 띰 안 렌 띠엥 토이

그의 손을 잡고 그의 어깨에 기대어
Cầm tay anh dựa vai anh
껌 따이 안, 이으어 바이 안

네 옆엔 여기 네가 있어
Kề bên anh nơi này có anh
께 벤 안 너이 나이 꼬 안

바람이 사랑 노래를 실어 가네요
Gió mang câu tình ca
요 망 꺼우 띤 까

수천개의 별들이 번쩍이며 나를 부드럽게 안아줬어요
Ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em
응안 안 사오 붓 꾸아 녜 옴 러이 엠

(사랑해 사랑해 내 마음은 진심이야)
(Yêu em thương em con tim anh chân thành)

그의 손을 잡고 그의 어깨에 기대어
Cầm tay anh dựa vai anh
껌 따이 안, 이으어 바이 안

네 옆엔 여기 네가 있어
Kề bên anh nơi này có anh
께 벤 안 너이 나이 꼬 안

오랫동안 눈꺼풀을 감아보세요
Khép đôi mi thật lâu
켑 도이 미 텃 러우

영원히 함께하길 기도해
Nguyện mãi bên cạnh nhau
응우옌 마이 벤 깐 냐우

첫날처럼 뜨겁게 사랑하세요
Yêu say đắm như ngày đầu
예우 사이 담 니으 응아이 더우

봄은 평화롭게 온다
Mùa xuân đến bình yên
무어 쑤언 덴 븐

나에게 꿈을 줘
Cho anh những giấc mơ
옌 쪼 안 니응 역 머

여름은 비오는 날을 저장합니다
Hạ lưu giữ ngày mưa
하 르우 이으 응아이 므어

달콤하고 시적인
Ngọt ngào nên thơ
응옷 응아오 넨 터

가을 노란 잎이 떨어지다
Mùa thu lá vàng rơi
무어 투 라 방 러이

겨울이 오면 그리워요
Đông sang anh nhớ em
돔 상 안 녀 엠

작은 사랑 부탁해요
Tình yêu bé nhỏ xin
띤 예우 베 뇨 씬

너만을 위해서
Dành tặng riêng em
얀 땅 리엥 엠

아 보고 싶어
Oh nhớ thương em
녀 트엉 엠

아, 너무 보고 싶어
Oh nhớ thương em lắm
녀 트엉 엠 람

아 지평선 너머
Ah phía sau chân trời
피아 사우 쩐 쩌이

누군가가 길을 건너갔어
Có ai băng qua lối về
꼬 아이 방 꾸아 로이 베

나와 함께 긴 길을 가자
Cùng em đi trên đoạn đường dài
꿈 엠 디 쩬 도안 드엉 야이

그의 손을 잡고 그의 어깨에 기대어
Cầm tay anh dựa vai anh
껌 따이 안, 이으어 바이 안

네 옆엔 여기 네가 있어
Kề bên anh nơi này có anh
께 벤 안 너이 나이 꼬 안

바람이 사랑 노래를 실어 가네요
Gió mang câu tình ca
요 망 꺼우 띤 까

수천개의 별들이 번쩍이며 나를 부드럽게 안아줬어요
Ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em
응안 안 사오 붓 꾸아 녜 옴 러이 엠

(사랑해 사랑해 내 마음은 진심이야)
(Yêu em thương em con tim anh chân thành)

내 손을 잡고 내 어깨에 기대어
Cầm tay anh dựa vai anh
껌 따이 안, 이으어 바이 안

네 옆엔 여기 네가 있어
Kề bên anh nơi này có anh
께 벤 안 너이 나이 꼬 안

오랫동안 눈꺼풀을 감아보세요
Khép đôi mi thật lâu
켑 도이 미 텃 러우

영원히 함께하길 기도해
Nguyện mãi bên cạnh nhau
응우옌 마이 벤 깐 냐우

첫날처럼 뜨겁게 사랑하세요
Yêu say đắm như ngày đầu
예우 사이 담 니으 응아이 더우

봄은 평화롭게 온다
Mùa xuân đến bình yên
무어 쑤언 덴 븐 옌

나에게 꿈을 줘
Cho anh những giấc mơ
쪼 안 니응 역 머

여름은 비오는 날을 저장합니다
Hạ lưu giữ ngày mưa
하 르우 이으 응아이 므어

달콤하고 시적인
Ngọt ngào nên thơ
응옷 응아오 넨 터

가을 노란 잎이 떨어지다
Mùa thu lá vàng rơi
무어 투 라 방 러이

겨울이 오면 그리워요
Đông sang anh nhớ em
돔 상 안 녀 엠

작은 사랑 부탁해요
Tình yêu bé nhỏ xin
띤 예우 베 뇨 씬

너만을 위해서
Dành tặng riêng em
얀 땅 리엥 엠

noi nay co anh

당신의 모든 파일 더 알아보기